Záhrada

         Je pre mňa pracovná, ale aj výrazne pocitová  záležitosť, jednak v zmysle pozitívneho vzťahu k prírode, ale rovnako aj vo vnímaní vzťahu stavby a jej okolia a ich vzájomných väzieb. Stavba sa môže podľa mňa hrdiť prívlastkom "dobrá" iba vtedy, keď je navrhnutá v harmónii s prírodou. A preto udržiavaná záhrada by mala domu slúžiť ako rám obrazu - naznačiť hranice ale hlavne podporovať súlad a dotvárať celok.  Keď sa to dá, tak pri každom návrhu interiéru presadzujem podporu myšlienke jeho čo najväčšieho spolupôsobenia s exteriérom, so záhradou. Moje práce v tejto oblasti sú jednak ideového zamerania, ale nevyhýbam sa ani konkrétnej fyzickej práci. Pri väčšine prác prezentujem ich vývoj po rokoch (má väčšiu výpovednú hodnotu ako samotný návrh), ktorý v mnohých prípadoch stále ovplvňujem a dotváram. Výsledky prezentujem v nasledovných oblastiach :

realizácia, vývoj 

Grafická 2D schéma pôdorysu  záhrady, alebo iba jej časti,  so špecifikáciou rozhraní jednotlivých plôch zelene a prvkov malej architektúry. Súčasťou môže byť v prípade požiadavky aj spracovanie výrobnej dokumentácie prvkov malej architektúry (altánok, mostík, lavička...). Realizácia iba v zmysle prác nevyžadujúcich použitie techniky a práce spojené so servisom zelene.

tvarovanie drevín, vývoj 

Máte vo Vašej záhrade strom, ktorý už prerástol hranice "všeobecnej únosnosti" a hľadáte pomoc s motorovou pílou v rukách? Zadržte! Skôr než sa takto stromu zbavíte vyskúšajte možnosť, ktorú Vám ponúkam - pretvarujem Váš problematický strom do menšej a zároveň tvarovo atraktívnejšej formy.  Čo tým získate? Nezvyčajnú dominantu vo Vašej záhrade bez výkopov, hľadaní a presádzaní náhrad za vypílený strom. Navyše veľkou devízou budúceho "malého" stromu bude jeho masívny kmeň a celková vizáž "záhradného bonsaja". Musíte však počítať s tým, že táto premena trvá niekoľko rokov. Predstavujem Vám niekoľko prác v rôznom štádiu vývoja. Fotografie žiaľ nie sú 100%-né vzhľadom k pozadiu a času fotenia, ktoré nemám možnosť ovplyvniť.

záhradné stavby, mobiliár, doplnky 

V tejto sekcii prezentujem jednak návrhy a realizácie záhradných stavieb a mobiliáru, ale zároveň moje vlastné realizácie drobných záhradných stavieb hlavne z prírodného kameňa. Zabezpečenie materiálu je vždy v réžii investora. Poskytujem nápad a prácu.