Stavba

Výsledkom mojej práce v zmysle publikovanej ponuky sú grafické výstupy vo forme výkresov, alebo cad, či pdf formátoch pre komunikáciu cez e-mail. Názorné ukážky prác su rozšpecifikované podľa ich zamerania na :

 
rekonštrukcia dispozície     
V stavebnom projekte sú niekedy zakreslené zariaďovacie predmety, ale častokrát iba v schematickej forme nedefinujúcej reálne funkčné väzby a prevádzkové trasy užívania budúceho interiéru. Vybúranie priečky, posunutie dverí, otočenie vane a mnoho iných drobností uskutočnených na papieri projektu je pre Vás omnoho lacnejšie, ako realizovanie týchto úprav v hotovej stavbe. Určite stojí za to venovať dispozícii pozornosť ešte pred položením prvej tehly na Vašej stavbe.
 
rekonštrukcia architektúry 
Zmeny v interiéri rekonštruovanej stavby sa často prejavia aj na jej exteriéri ( vytvorenie, zrušenie stavebných otvorov, prístavba schodiska, miestnosti, nová strecha, vikier, balkón). K dosiahnutiu súladu s existujúcou stavbou niekedy netreba urobiť moc, ale aj to málo pre stavbu ako celok nakoniec môže znamenať veľmi veľa...
 
rekonštrukcia fasády
Najčastejšie prichádza do úvahy v súvislosti so zateplením stavby. Chápem ju skôr ako "kozmetickú" úpravu. Ponúkam varianty. Výber podlieha vkusu klienta a zrealizovaná fasáda kritike okoloidúcich. Či viac kladnej, alebo zápornej to je len ťažko ovplyvniteľné...
 
štúdia novostavby
V súčasnosti je to prevažne modifikácia už vymyslených foriem a trendov prispôsobovaná špecifikám požiadaviek klienta a danostiam nových materiálov.