Ponúkam architektonické a dizajnérske služby v oblasti :

Interiér
Je hlavná náplň mojej činnosti obsahujúca návrh s komplexom jeho zložiek, autorský a technický dozor realizácie interiéru (nezabezpečujem realizáciu  "na kľúč"). Môj prístup charakterizuje nasledovná ideová os :
       DISPOZÍCIA - FUNKČNOSŤ - ERGONÓMIA - ESTETIKA - ŠTÝL A TRENDY

Samotný pracovný postup má nasledovný priebeh :    
 • ...vstupné jednanie, obhliadka a zameranie priestorov
 • ...dispozičný návrh a hmotové riešenie vo variantoch
 • ...dopracovanie výsledného variantu
 • ...spracovanie podkladov k realizácii vyvolaných stavebných úprav
 • ...vypracovanie výrobnej dokumentácie vstavaných a atypických prvkov interiéru
 • ...pri realizácii môžete využiť služby mojich partnerov s overenou formou zodpovednej spolupráce
 • ...dodržanie technologickej a konštrukčnej zložky návrhu garantuje môj technický dozor, dodržanie vizuálnej a estetickej zložky autorský dozor.
Jednotlivé pracovné etapy sú v prenesenom význame totožné s nedávno frekventovanou TV reklamou na "tekuté" produkty akurát je potrebné miesto výrazu "distilled" dosadiť výraz "komunikácia". Áno. Čím viac zodpovedných informácií mi poskytnete, tým viac príjemných pocitov v novom interiéri pri jeho používaní zažijete.
 
Stavba
Častokrát až pri (po) realizácii stavby zistíte, že ste dospeli k výsledku, ktorý nie je celkom v súlade s Vašimi predstavami a potrebami pri jej užívaní. Som tu na to a ponúkam Vám :
 • ...analýzu dispozície Vášho projektu a jej následné prepracovanie najmä z hľadiska optimálnej funkčnosti interiéru
 • ...návrh dispozície rekonštrukcie Vášho existujúceho objektu
 • ...návrh architektonických úprav (hmoty, fasády, povrchové úpravy) prestavby Vášho existujúceho objektu
 • ...architektonicko - dispozičnú štúdiu Vašej novostavby
Nevypracúvam projektovú dokumentáciu v zmysle podkladov k územným, stavebným konaniam a realizácii stavieb.
 
Záhrada
 • ...vypracujem návrh riešenia Vašej okrasnej záhrady, skalky vrátane prvkov malej architektúry (altánok, gril, hospodársky objekt, suchý múrik, fontánka, lavička...)
 • ...vykonám autorský a technický dozor realizácie záhrady a s ňou súvisiacich prvkov
 • ...realizujem záhradné skalky, suché múriky, kamenné fontánky, šľapáky
 • ...pretvarujem prerastené vzrastlé stromy vo Vašej záhrade do subtilnejšej formy, resp. do tvaru "záhradný bonsaj"
Nerealizujem záhrady ako celky v zmysle použitia techniky, vozidiel a strojov, objemné terénne úpravy, závlahy ani trávniky.
 
Iné práce
Sú len doplnkové a významne súvisia skôr s mojimi záľubami, ale v prípade záujmu sa vieme dohodnúť či už na vytvorení loga, spracovaní fotomontáže (len v hraniciach platnej legislatívy), výrobe interiérového doplnku, darčekového predmetu, natvarovaní Vášho bonsaja, prenájom bonsaja ako dekoratívneho prvku Vašej udalosti. Všetko v intenciách priložených príkladov .

---------------------------------------------------------------------------------------

CENA uvedených prác je kalkulovaná individuálne a závisí od špecifikácie a rozsahu požadovaných prác a poskytnutých podkladov k nej. Práce vždy zahajujem po odsúhlasení spracovanej cenovej ponuky, termínov a pracovného postupu.

---------------------------------------------------------------------------------------

Na stránkach postupne prezentujem moje návrhy a ich realizácie. Dôraz kladiem skôr na realizáciu návrhu, teda to, "ako veci dopadli" . Nie vždy je to 100% a nie vždy sa mi podarí zdokumentovať výsledné štádium , ale je to realita...

Uvítam Vaše pripomienky a požiadavky k obsahu ponuky a rád ich sem doplním. Ďakujem.

O mne

Detstvo  som prežil čiastočne aj v otcovej stolárskej dielni ako jeho "pomocník". Práca s drevom a letecké modelárstvo opantali roky mojej mladosti. Vyštudoval som architektúru na FA SVŠT. Od študentských rokov sa popri práci venujem pestovaniu bonsajov.
Toto všetko považujem za základné devízy môjho profesného zamerania. Po viacerých rokoch administra- tívnych prác (útvary architekta) a prác v projektových firmách sa už takmer 20 rokov zaoberám hlavne navrhovaním interiérov a v posledných rokoch, v súvislosti s mojou záľubou, tvarovaním vzrastlejších okrasných drevín v záhradách.
Vzhľadom k tomu, že moje pracovné zákazky majú vždy skôr dlhodobejší charakter, tak z mojich klientov sú dnes už mnohí mojimi dobrými priateľmi. A ako sa hovorí, že "tých nikdy nie je dosť", tak veľmi rád uvítam priateľstvo ďalších z vás..