INTERIÉR AKO RELAX

15.04.2014 19:09

Kráčajúc prírodou – tráva, stromy, štebot vtákov... (našťastie sa u nás stále také miesta vyskytujú) – nepociťujeme potrebu vnímať to ako niečo nezvyčajné. Je to priestor, ktorého celková atmosféra vznikla bez nášho pričinenia. Berieme to ako samozrejmosť.  Sme s týmto prostredím zžití a cítime sa príjemne...až do okamihu, keď nám cestu skríži asfaltová cesta, betónový plot, či oceľový stožiar.  Všetko diela ľudských rúk, ktoré takto paradoxne práve potláčajú čistotu tohto prostredia a jeho pozitívnych dopadov na nás...         

 V porovnaní s prírodou a celkovo prostredím okolo nás je interiér mikropriestor, Vytvárame si ho sami pre seba, pretože väčšiu časť života trávime  práve v ňom. Plní nám množstvo funkcií a iba jednou z nich je tá relaxačná – nie v zmysle relaxu tela v domácom fitnes kútiku, či bazéne, ale relaxu mysle a pocitov. Interiér by na nás mal mať rovnaký vplyv ako príroda – vzbudiť a udržiavať pocity harmónie a pokoja. Píšem o ideálnom interiéri, ku ktorému sa môžeme dosť priblížiť, ale nikdy nedosiahneme to, čo príroda, pretože práve človek je tvorcom tých betónových plotov, ktoré ničia nielen ju, ale aj ním samotným vytvárané prostredie. „Betónové ploty“ sú tými prvkami, ktoré pred ich vytvorením, alebo umiestnením v interiéri  pôsobili dojmom potrebnosti, jedinečnosti, alebo nezvyčajnosti  v chápaní samých seba, ale neskôr pri ich užívaní a spojitosti  s inými prvkami v rámci celku naraz pôsobia konfliktne, disharmonicky, až bariérovo.  Pozíciu interiérového architekta preto nie je možné spájať iba s tvorbou dizajnu a toho, ako váš interiér bude vyzerať, Ale predovšetkým s tým, ako na vás bude interiér pôsobiť a ako sa v ňom budete cítiť.  Mnoho atraktívnych vecí (rozumej mobiliár, spotrebiče, doplnky interiéru) sa dnes dá ľahko vidieť, odskúšať, či okamžite zakúpiť. Nie je problém, aby zaujali našu pozornosť, hlavne tých krajších polovičiek (:-)), až do takej miery, že si povieme : „tak toto teda musím mať!“. Je to krásne, je to v poriadku a môže to byť, ale dosť rozhodujúce je v akom štádiu sa nachádza váš interiér, ktorý má byť predmetnou novinkou obohatený. Je zariadený, ste v ňom už dlhšie zabývaní, alebo ste v štádiu jeho tvorby? Má daný predmet iba nahradiť niečo podobné, čo odstránite, alebo sa ostatné veci budú musieť trocha „potlačiť“ a vytvoriť tak miesto novému objektu?  Pôsobenie a hodnota (nie finančná) takejto veci sa dá výrazne umocniť  zámerne vytvorenou polohou z hľadiska budúceho užívania priestoru. Preto určite nie je ťažké pochopiť, že štádium tvorby interiéru je na takúto príležitosť najvhodnejšie.  

Dosť podstatným atribútom nášho vnútorného pokoja v interiéri je, a nie v  poslednom rade, kontakt s prírodou. Tým o čom som začal písať, avšak tentoraz v zmysle rozmiestnenia izbových kvetov, budovania zimných záhrad a vytvárania podmienok k čo najbez- prostrednejšiemu kontaktu so záhradnou zeleňou, či už len optického cez presklené steny, ale skôr v rozšírenom spektre  zmyslového vnímania vôní, či možnosti pohladenia, dotyku kvetu, listu, plodu...

   Existujú mnohé ďalšie podmienky ovplyvňujúce naše pocity z bývania a pri bývaní ako takom. Najčastejšie sa prejavia až pri užívaní interiéru, kedy okolo vás ustane zhon z jeho realizácie. Najhoršie však je, že viac z nich začneme vnímať cez to negatívne – to, že chýbajú... a hlavou nám stále intenzívnejšie prebieha: „ ...keby sme boli toto urobili takto, tak by sme mohli...“

Stačí k tomu málo – myšlienka v pravom okamihu - môže napadnúť samozrejme každému z vás, ale skúsenosť a poznatky z praxe nám architektom dávajú maličký náskok, ktorý uplatňujeme vo váš prospech a pomáhame vám tak odstraňovať nechcené „bariéry“ vo vašom životnom priestore.