LOK Martin   Zaujímavosťou tejto realizácie je fakt, že celý pahorok je vytvorený skládkou zeminy a stavebného odpadu na pôvodnej vyasfaltovanej ploche s jej prerušením iba po obvode okolo obrubníkov. Bolo to na presvedčení investora a jeho dostatočnej starostlivosti s polievaním počas nasledujúcich rokov, že dreviny v poriadku prežívajú aj v týchto podmienkach. Zatiaľ nedošlo k strihu a tvarovaniu drevín.