RD Trebostovo  2D návrh riešenia záhrady - dostatočný podklad k jej realizácii