RD Martin  Veľmi vítanou devízou pozemku je potôčik pretekajúci jeho stredom poza dom. Záujmom investora bolo vytvoriť vodnú plochu, jazierko aj s možnosťou letného kúpania. Prírodný kameň (vápenec) bol už jednak v inej časti záhrady použitý, ale zároveň farbou sa štruktúrou vniesol do záhrady prijateľné kontrastné plochy a línie.