Administratívne priestory ŠIMON REAL s.r.o. (r.2008)riešenie interiérov rekonštruovaného objektu od dispozície cez sadrokartónové systémy podhľadov, osvetlenie, úpravy porchov až po výrobné podklady kompletného mobiliáru kancelárie riaditeľa, sekretariátu a vstupných priestorov.