Administratívne priestory ALUPRINT Vrútky (r.1999)riešenie interiérov novostavby objektu cez sadrokartónové systémy podhľadov, osvetlenie, úpravy porchov až po výrobné podklady atypického mobiliáru. V r.2013 riešený nový interiér priestorov sekretariátu firmy.