Administratívne priestory STAMART Martin (r.2001)riešenie interiérov prestavby existujúceho objektu cez sadrokartónové systémy podhľadov, osvetlenie, úpravy porchov až po výrobné podklady atypického mobiliáru.