kasp001

Sobášna miestnosť OÚ Košťany nad Turcom (2002) minimálne priestorové zmeny, návrh stolíkovej zostavy