Teambuildingové centrum ARENA (r.2015) - riešenie interiérov rekonštruovaného objektu od dispozície cez sadrokartónové systémy podhľadov, osvetlenie, úpravy porchov až po výrobné podklady atypického mobiliáru odbytových priestorov. Všetko v rovnocennej spolupráci s kreatívnym investorom. Pri úvodnej prehliadke priestorov som najskôr  zapochyboval o vážnosti jeho zámeru, ale následne sme sa už bavili, či do interiéru  ako atrakciu zakomponujeme zbytky technologického  zariadenia bývalej výroby...  (nakoniec iba v nenápadnom symbolickom merítku :-) ) 

Od r 2016 je ARENA v prevádzke - spektrum aktivít nájdete a ich rezerváciu  vykonáte na  www.arenamartin.sk .