vľavo neuspokojivý výsledok práce inej firmy...vpravo realizácia nového suchého múrika z andezitu

Spustiť prezentáciu