našťastie však tečie správnym smerom

Spustiť prezentáciu