vyčistená neudržiavaná časť záhrady s miernou terénnou úpravou, nádrž budúcej cirkulačnej fontánky

Spustiť prezentáciu