2016-realizácia nového obrubníka

Spustiť prezentáciu