vykonaná úprava tvaru umelého pahorku

Spustiť prezentáciu