/2000/ konštrukcia hrádze už plní svoj účel

Spustiť prezentáciu