2012 - preriedenie koruny a mierne ohyby vetiev

Spustiť prezentáciu