2015-odrezanie hrotov pôvodných kmeňov - zrušil som pôvodný zámer zachovania mŕtveho dreva

Spustiť prezentáciu