2014-prerušením spolupráce a súčasným zanedbaním strihu sa strom ochotne vrátil k stavu pred tvarovaním

Spustiť prezentáciu