2010 - ďalšia redukcia vetiev a nové pretvarovanie koruny

Spustiť prezentáciu