2009 - nový tvar je zatiaľ zhlukom poohýbaných vetiev. Hlavná úloha spočíva v postupnom odstraňovaní dlhých pokrútených vetiev spolu s vracaním obrastu bližšie ku kmeňu

Spustiť prezentáciu