2008 - 4m Thuja occidentalis pred vstupom do RD - prehovoril som majiteľa k jej zachovaniu, avšak v "trocha" inej forme

Spustiť prezentáciu