2013-strihom odstránené cca 50% vetiev a zelenej hmoty

Spustiť prezentáciu