8/2012 - po založení koruny práca s ním spočíva v prestrihávaní výhonov - presvetľovaní

Spustiť prezentáciu