8/2016 - nové usporiadanie mladých výhonkov a i fixovanie tvaru "bochníkov"

Spustiť prezentáciu