jar 2014 - čitateľnejší habitus bez zelenej hmoty stromov v pozadí

Spustiť prezentáciu