9/2013 mierne korekcie tvaru a jednotenie obrastu

Spustiť prezentáciu