atypický vikier a v novom interiéri jeho väzba na konštrukciu pôvodného krovu

Spustiť prezentáciu