bývalý hospodársky objekt so sýpkou v štádiu začatej rekonštrukcie

Spustiť prezentáciu