obývaný RD, byt na II.NP, požiadavka druhej bytovej jednotky - nutnosť prístavby

Spustiť prezentáciu