realizácia s korekciami návrhu

Spustiť prezentáciu