nová podlaha, SDK, maľovky a 120kg prírodný kameň ONYX na stene

Spustiť prezentáciu