pôvodný krov zostal kľúčovým prvkom aj nového interiéru

Spustiť prezentáciu