klasický krov - stolica...nový železobetónový strop prízemia umožnil výrezy väzných trámov krovu

Spustiť prezentáciu